Schrevens

Help, een ongeval

 
ongevalWanneer je betrokken bent bij een ongeval met één of meerdere voertuigen, weet je niet altijd hoe correct te handelen. Je verkeert misschien in shock, er heerst chaos, of je wordt geconfronteerd met een ontevreden tegenpartij. Misschien zijn er wel gewonden. Toch zijn de eerste stappen na een ongeval essentieel om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de stoffelijke en lichamelijke schade. Wij helpen je op weg.

Wat eerst?

 • Breng jezelf in veiligheid. Als iemand een lichamelijk letsel heeft, verwittig dan onmiddellijk de politie. Als er alleen stoffelijke schade is, mag je de politie verwittigen, maar ben je dit niet verplicht.
 • Als je schade hebt geleden, zal je dat ook moeten bewijzen. Probeer daarom de omstandigheden van het ongeval zo goed mogelijk te registreren, alvorens de voertuigen te verplaatsen. Neem foto's van de schade, maak een duidelijke schets waarop je de posities van de voertuigen aanduidt, en vul zorgvuldig het Europees Aanrijdingsformulier in.
 • Verzamel de contactgegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen.

Europees Aanrijdingsformulier

Vul altijd een Europees Aanrijdingsformulier in. Zo heb je de beste garantie op een snelle en correcte schaderegeling. Doe dit op de plaats van het ongeval, samen met de tegenpartij. Ook als de politie ter plaatse is geweest en alle partijen heeft verhoord, ook als de tegenpartij een buitenlandse verzekeraar heeft.

Onderteken het Europees Aanrijdingsformulier alleen als je akkoord gaat met de informatie die werd genoteerd en de schets die werd getekend
. Niemand kan je verplichten te tekenen als je niet akkoord gaat, zelfs niet de politie. Bij discussie vul je best zelf ook eenzijdig een aanrijdingsformulier in, dat je wel ondertekent. 

Waar kan je het Europees Aanrijdingsformulier vinden?
 • Vraag een papieren exemplaar op bij je verzekeringsagent en bewaar het in je auto.
 • Download het in onze formulierendatabank
 • Vul het digitaal in via de Crashform van Assuralia. Als je zowel de Crashform als de KBC Assist app hebt gedownload op je smartphone, staan je gegevens al vooraf ingevuld. Je aangifte komt automatisch bij ons terecht. Open eerst KBC Assist, en klik van daaruit door naar Crashform.
  Tip: scan de QR code op je groene kaart met de crashform app. Zo worden je verzekeringsgegevens automatisch ingevuld.

Verwittig je verzekeringsagent

Breng je verzekeringsagent op de hoogte van het ongeval, liefst zo snel mogelijk. Bezorg hem volgende informatie:
 • datum en plaats van het ongeval
 • de omstandigheden
 • de gegevens van alle partijen
 • indien de politie ter plaatse is geweest: kopie van het PV en verhoor
 • eventuele foto's
 • het Europees Aanrijdingsformulier (als je het niet digitaal hebt ingevuld via de Crashform)

Contacteer ons

Schaderegeling

Je verzekeraar staat in voor het vergoeden of terugvorderen van de geleden schade. De aansprakelijke partij zal de schade moeten vergoeden.

Hoe werkt een schaderegeling? 

Nuttige telefoonnummers

 • Dringende hulp nodig: 0800 964 64
  (buitenland: +32 16 24 24 24)
 • VAB: 078 222 222
Terug naar boven