Schrevens

Schade aan je woning

Je woning is beschadigd. Wat doe je eerst?

Schade beperken

glasbreukProbeer de schade te beperken en verdere schade te voorkomen. Als er een stuk van je dak is weggeblazen tijdens een storm, maak je het gat dicht met een zeil om verdere waterschade aan je woning te voorkomen. Als er een beginnende brand is ontwikkeld, probeer je die te doven. Loopt je kelder onder water, dan haal je zo snel als mogelijk je waardevolle spullen weg.

Denk altijd aan je eigen veiligheid, breng jezelf en anderen nooit in gevaar!

Doe aangifte bij je verzekeringsagent

Bezorg zeker volgende informatie:
  • Datum, plaats en oorzaak van de schade
  • Een gedetailleerde  beschrijving van de schade. Je kan hiervoor het aangifteformulier woningpolis gebruiken dat je terugvindt in de formulierendatabank.
  • Neem foto's en zorg voor een bestek van de herstellingen. Indien er dringende herstellingen moeten gebeuren, neem je best contact met ons op. Beschadigde stukken hou je bij voor eventuele expertise.
  • Een lijst van de beschadigde goederen, indien mogelijk met foto's en/of facturen.
  • Indien er een tegenpartij is: diens gegevens
  • Indien er een verhoorblad (PV) is opgemaakt door de politie: bezorg hiervan een kopie en de verklaring aan de politie.

Contacteer ons, of geef je schade door via KBC Assist.

Preventietips

preventie vrieskouHet is niet altijd mogelijk om schade aan je woning te voorkomen, daarvoor heb je natuurlijk een verzekering. Maar je wordt wel geacht te handelen als een goede huisvader bij het onderhouden van je woning. Preventie kan wonderen doen om schade te voorkomen. Onderstaande preventietips kunnen je helpen.
Terug naar boven