Schrevens

Leeftijd oldtimers wordt opgetrokken naar 30 jaar

oldtimerDe leeftijd van oldtimers zal opgetrokken worden van 25 naar 30 jaar. Vanaf wanneer gaat dit in voege, en wat betekent dit in de praktijk?

Inschrijving van oldtimers
Vandaag geldt voor oldtimers nog steeds de minimumleeftijd van 25 jaar. Vanaf deze leeftijd geniet je van fiscale voordelen en kan je een O-plaat aanvragen (na een éénmalige keuring).

In een Europese Richtlijn (gestemd in april 2014) werd echter bepaald dat de leeftijd op 30 jaar moet worden gebracht. België zal deze Europese maatregel moeten volgen. Op dit moment is er nog geen datum vastgelegd waarop de leeftijd wordt opgetrokken. Het is dus nog steeds mogelijk om een O-plaat aan te vragen voor een voertuig dat de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.

Men verwacht een overgangsregeling voor voertuigen die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, maar bij het in voege treden van de nieuwe reglementering nog geen 30 jaar oud zijn. Hierover is momenteel nog niets bekend.

Periodieke keuring
Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers die worden ingeschreven onder een O-plaat ook onderworpen aan een periodieke keuring.
  • Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: jaarlijks
  • Voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar: tweejaarlijks
  • Voertuigen vanaf 50 jaar: vijfjaarlijks

Er geldt een overgangsperiode voor voertuigen die op dit ogenblik reeds ingeschreven zijn onder een O-plaat. Meer info hierover vind je terug op de website van GOCA VZW.Wat met de belastingen?
Oldtimers genieten van een voordeling inschrijvingstarief en een laag forfaitair bedrag voor verkeersbelasting. Naar aanleiding van het optrekken van de oldtimerleeftijd is er sinds 01/07/2017 een overgangsregeling uitgewerkt voor reeds ingeschreven oldtimers, die de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, maar nog geen 30 jaar oud zijn. Meer informatie over deze regeling vind je op de website van Belastingen Vlaanderen.

Deze overgangsregeling geldt niet voor voertuigen die voor het eerst als oldtimer worden ingeschreven in Vlaanderen. Zij moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben alvorens te kunnen genieten van de forfaitaire verkeersbelasting (voertuigen met inschrijvingdatum vanaf 01/01/1993 en volgend). Pas dus op met voertuigen die tussen de 25 en 30 jaar oud zijn.  Je kan nog steeds een O-plaat aanvragen wanneer je voertuig de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, maar je hebt pas recht op het verlaagd inschrijvingstarief vanaf de leeftijd van 30 jaar.

Bereken hier je hoeveel verkeersbelasting en Belasting voor inverkeersstelling je moet betalen.


Website DIV
Terug naar boven