Schrevens

Verlaging vennootschapsbelasting vanaf 2018

In het Zomerakkoord werd beslist om de vennootschapsbelasting vanaf 2018 te verlagen naar 29%, en vanaf 2020 naar 25%.

Het kan dus zéér interessant zijn om in 2017 (of voor je boekjaar ten einde komt in de loop van 2018) je backservice te storten. Zo geniet de vennootschap van een groter belastingvoordeel én bouw je tegelijkertijd een hoger aanvullend pensioen op.

Bij wijze van voorbeeld: stort je een backservice van € 10.000 euro, dan betaal je hierop geen vennootschapsbelasting.
Als we ervan uitgaan dat je vandaag 33% vennootschapsbelasting betaalt, dan bedraagt je voordeel voor dit jaar € 3.300.

De verlaging van de vennootschapsbelasting betekent dat, diezelfde backservice van € 10.000, in de toekomst al maar minder fiscaal voordeel gaat opleveren:
Tabel verlaging vennootschapsbelasting
Geen tijd meer om tijdig je contract op te starten of aan te passen?
Geen nood, de backservice kan nog altijd dit boekjaar fiscaal in mindering worden gebracht. Maar er dient dit boekjaar nog een belastingvrije voorziening aangelegd te worden. Voorwaarde om deze voorziening te kunnen aanleggen, is dat de vennootschap een formele beslissing tot storting van de backservice heeft genomen (via een speciale algemene vergadering of Raad van Bestuur) en dit op basis van het ingediende voorstel. Wanneer je de backservice in 2018 effectief betaalt, wordt deze kost boekhoudkundig tegen geboekt via het terugnemen van de aangelegde provisie. Hierdoor krijg je volgend boekjaar een belasting neutrale operatie.

Wens je dit jaar nog een backservice?
Time is money! En dat geldt zeker als je jouw fiscaal voordeel optimaal wil benutten. Bij interesse in een berekening van je backservice, neem dan snel contact met ons op en bezorg ons onderstaande informatie:
  • Huidig bruto loon (brutojaarbezoldiging + VAA per maand + sociale bijdragen per trimester indien betaald door de vennootschap)
  • Je andere pensioenkapitalen op einddatum (Je kan een kopie van het overzicht bezorgen via www.mypension.be > Mijn aanvullend pensioen > mijn volledig dossier.)
Terug naar boven