Schrevens

Lichamelijke letsels

 

Arbeidsongeval

Wil je een arbeidsongeval aangeven? Bezorg ons onderstaande documenten.
 • Aangifte arbeidsongeval (volledig invullen!)
 • Medisch attest bij arbeidsongeval (in te vullen door je behandelend geneesheer). Indien je naar spoed bent geweest, ook een kopie van het spoedverslag
 • Indien van toepassing: kopie van verhoor (PV) of aanrijdingsformulier
 • Kopie van de laatste loonfiche van de werknemer

Bezorg ons de originele facturen van de kosten die verbonden zijn aan de verzorging van het letsel. Een kopie is niet voldoende.
Bij een arbeidsongeval moet de verzekerde person geen aangifte doen bij zijn/haar ziekenfonds.

Meer weten over de arbeidsongevallenverzekering

Lichamelijke letsels in je privéleven

Als je een ongevallenverzekering hebt afgesloten, kan je hierop beroep doen voor de vergoeding van je medische kosten. Je ontvangt bovendien een vergoeding in geval van blijvende lichamelijke letsels en overlijden.

Vul de schadeaangifte lichamelijk letsel met medisch attest in, en bezorg het ons.  Het medisch attest laat je invullen door je geneesheer.

Meer weten over de ongevallenverzekering

Ziekenhuisopname

Opgenomen in het ziekenhuis, gepland of onverwacht? Geef dit door, voor of tijdens je opname:
 • via KBC Assist (alle dagen, de klok rond). Volgende aangiftes kunnen niet via KBC Assist: hospitalisatie in het buitenland, spoedopname, thuisbevalling, hospitalisatie bij een collectieve hospitalisatieverzekering via je werkgever.
 • Per telefoon op 0800 90 068 (elke werkdag van 8 tot 17u)

Hou volgende informatie bij de hand:
 • AssurCard-nummer (alleen als je belt)
 • reden van de ziekenhuisopname
 • naam van het ziekenhuis
 • opnamedatum
 • kamerkeuze: eenpersoonskamer of meerpersoonskamer
 • rekeningnummer waarop de kosten mogen terug worden teruggestort

Wat is de AssurCard?


Wat kan je nog doen bij een ziekenhuisopname?

Gewaarborgd inkomen

Ben je arbeidsongeschikt na een lichamelijk letsel? Doe aangifte aan je verzekering gewaarborgd inkomen met de aangifte gewaarborgd inkomen.

Meer weten over gewaarborgd inkomen
Terug naar boven