Schrevens

Bedrijven en zelfstandigen

  

Je bedrijf

bedrijfAls ondernemer geef je elke dag het beste van jezelf voor je zaak. En ondernemen betekent dat je soms risico's moet durven nemen om vooruit te komen. Wij staan je graag bij en helpen je om deze risico's voldoende in te dekken. Zo kan jij je met een gerust gemoed bezig houden met de zaken die er echt toe doen.


Aansprakelijkheid


Bij het uitvoeren van je bedrijfsactiviteit kan je schade veroorzaken. Wat als iemand een schadevergoeding van je eist?
  • Iemand glijdt uit in je winkel doordat je vergeten was een bord te plaatsen dat de vloer daar nat was.
  • Een werknemer beschadigt een grote glaspartij bij werken aan het dak van een klant.
  • Je levert een product dat een constructiefout blijkt te bevatten. Wanneer er een stuk losvliegt, komt dit terecht in het oog van je klant.
  • Je geeft een verkeerd advies waardoor je klant zijn bouwwerken moet stilleggen en zijn opgelegde termijn niet haalt.

Verzeker je aansprakelijkheid en je beroepsaansprakelijkheid. Met rechtsbijstand zorg je ook voor juridische en financiële bijstand.


Bedrijfsschade

Wat als je na een verzekerd schadegeval een tijdje niet meer verder kunt werken, omdat de schade je verhindert je werk uit te kunnen voeren? Als je gebouw ontoegankelijk is geworden na een brand bijvoorbeeld. Om de financiële gevolgen van zo'n periode te overbruggen kan je je beschermen door een bepaalde dagvergoeding of je omzet te verzekeren.

Lees meer


Cyberrisk

Cybercriminaliteit is al jaren in opmars. Zowel kleine als grote bedrijven lopen gevaar. Systemen en toepassingen vernieuwen zo snel dat het moeilijk is om alles bij te houden. Ook medewerkers die van thuis uit aanmelden kunnen een extra beveiligingsrisico vormen. 

Na een cyberaanval loopt je bedrijf meer risico's dan je denkt. Er zijn de voor de hand liggende kosten zoals het herstellen van de software, of het verlies van inkomsten door een website die platgelegd wordt. Maar als er vertrouwelijke informatie gestolen wordt, lijd je aan reputatieschade en riskeer je bovendien torenhoge boetes. 

Meer weten? Contacteer ons via de contactpagina voor een voorstel op maat.

Een onderneming opgestart?

Proficiat! We helpen je graag om je risico's in kaart te brengen en de juiste verzekeringen af te sluiten. Want elk bedrijf heeft een eigen werking en eigen behoeftes. Kom met ons praten. 

Welke verzekeringen zijn van belang als starter? 

Jezelf en je gezin

gezinDenk aan je pensioen

Zelfstandigen kunnen een aanvullend pensioen voor zichzelf voorzien via een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). De premie voor deze verzekering kan je aftrekken van je bruto belastbaar beroepsinkomen. Hierdoor heb je zowel een fiscaal voordeel (afhankelijk van je marginale aanslagvoet) als een sociaal voordeel (je moet immers op een lager inkomen sociale bijdragen betalen). Het totale voordeel kan hierdoor oplopen tot ongeveer 60%.
Ter info: het fiscaal maximum voor 2019 bedraagt € 3.256,87 voor een VAPZ of € 3.747,19 voor een Sociaal VAPZ.


Ben je zelfstandige en heb je ook een vennootschap? Dan kan de vennootschap bijdragen aan je pensioensopbouw via een IPT (Individuele Pensioen Toezegging). Onder voorwaarde van de 80% regel kan je deze premie integraal aftrekken als beroepskost.


Ben je zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je aanvullend op je VAPZ pensioen opbouwen via een POZ (Pensioen overeenkomst voor zelfstandigen).

Bescherm jezelf tegen inkomensverlies

Als zelfstandige heb je niet dezelfde voorzieningen in de sociale zekerheid als bvb. een werknemer. Daarom is het belangrijk om zelf je inkomen te beschermen. Je kan dit op verschillende manieren doen:

  • Inkomen verzekeren: Zodat wanneer je arbeidsongeschikt raakt door ongeval of ziekte, je nog steeds een uitkering ontvangt bovenop de uitkering van het ziekenfonds.
  • Vaste kosten verzekeren: Te vergelijken met een schuldsaldoverzekering, alleen worden je vaste kosten en/of leningslasten overgenomen door je verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte i.p.v. bij overlijden.
  • Heb je al een aantal jaar een vennootschap? Dan kan je er ook voor kiezen om de omzet of de winst te verzekeren.


Vergeet je gezin niet!

Helpen je kinderen en/of partner soms in de zaak? Dan kan het onderscheid tussen privé ongeval of arbeidsongeval soms moeilijk liggen. Voorkom discussie en voorzie een degelijke bescherming door voor hen een aangepaste ongevallenverzekering voor je gezin af te sluiten.

Je medewerkers

Heb je personeel in dienst? Dan is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht. Je verzekert de financiële gevolgen in geval van een arbeidsongeval tijdens het werk en op weg van en naar de werkplek.
Je kan deze arbeidsongevallenverzekering ook uitbreiden om al je kosten te dekken, voor werknemers die vaak naar het buitenland reizen,...

Er zijn nog meer mogelijkheden om je werknemers te beschermen.

Je kan je personeel meer aanbieden dan wettelijk gevraagd. Extralegale voordelen zoals een collectieve hospitalisatieverzekering of pensioenopbouw voor je werknemers zijn interessant voor beide partijen.

KBC-Groepsverzekering

Je voertuigen

wagenparkWagenpark

Als je een onderneming hebt, is het vaak aangewezen om je voertuigen in te schrijven op naam van je bedrijf. Raadpleeg je boekhouder om te weten hoeveel BTW je voor je voertuigen kan recupereren. 

De voorwaarden voor bedrijfswagens zijn dezelfde als de voorwaarden voor particulieren. Voor meer details over de verschillende mogelijkheden, voorwaarden en inschrijving kan je terecht op onze voertuigenpagina.
bedrijfsmaterieelBedrijfsmaterieel

Bij bedrijfsmaterieel is het belangrijk om te kijken of ze op de openbare weg of op openbaar terrein komen of niet. Is dit het geval, dan zullen ze verplicht ingeschreven moeten worden.

Tip: verzeker je bedrijfsmaterieel bij dezelfde maatschappij als waar je aansprakelijkheid van het bedrijf verzekerd is. Bij sommige schadegevallen kan het immers moeilijk vast te leggen zijn of het om een rijrisico gaat of een werkrisico en kan je anders verzeild raken in een discussie tussen 2 verschillende maatschappijen over wie moet tussenkomen.
Bvb. tractor rijdt op het veld met de ploeg omhoog en raakt tijdens zijn bocht de tuinmuur van het naastliggende perceel, een camion is zand aan het lossen en rijdt hiervoor langzaam vooruit, maar botst zo tegen een geparkeerde wagen,...


Tractoren en andere landbouwvoertuigen


Meer informatie over landbouwvoertuigen vind je hier


Hoe bedrijfsvoertuigen verzekeren?

Je bedrijfsgebouwen

kantoorNet zoals je je woning verzekert, is het aangeraden om ook je bedrijfsgebouwen te verzekeren tegen brand, storm, waterschade,... en je in te dekken voor als je gebouw schade aanricht aan een derde partij.

Meer lezen

Als je ondergrondse of bovengrondse stookolietanks hebt, is het ook mogelijk om jezelf te beschermen tegen de hoogoplopende kosten van saneringswerken bij bodemvervuiling.

Bedrijfsmateriaal en koopwaar

Je bedrijfsmaterieel en koopwaar zijn een extra bescherming waard. Zonder kan je bedrijf niet draaien. Je hebt verschillende mogelijkheden om die bescherming te verzekeren. Je kiest natuurlijk alleen wat voor jou en je bedrijf van belang is. 
Denk onder meer aan:

Het is niet alleen belangrijk om na te denken over wat je wilt verzekeren, maar ook waar. Ben jij of je personeel vaak onderweg met kostbaar materiaal of koopwaar? Vergeet dan niet om ook daarvoor aangepaste bescherming te voorzien.

Land- en (glas)tuinbouw

melkveeIn de land- en (glas)tuinbouwsector word je geconfronteerd met een aantal zeer specifieke risico's. Neem dit zeker mee in de doorlichting van je verzekeringspakket!

  • Ben je paarden- of rundveehouder? Verzeker je dieren
  • Heb je melkvee, varkens (vleesvarkens en zeugen) of kippen (braad- en legkippen)? Teel je onder glas?  Verzeker dan niet alleen je dieren of planten, maar ook de financiële gevolgen wanneer je dieren of planten onverwachts wegvallen. Dit kan met de verzekering tegen productieverlies.
  • Ben je afhankelijk van klimaat- en groeifactoren voor je kippen, varkens of champignonkwekerij? Dan is het van groot belang om ook hier enige bescherming te overwegen.
Terug naar boven