Schrevens

Verzekeringsvragen over het coronavirus

Afbeelding van Pete Linforth via PixabayHier vind je het antwoord op de meest gestelde vragen. Uiteraard onder voorbehoud van specifieke polisvoorwaarden die in concrete polissen van toepassing zijn. Vind je niet wat je zoekt? Laat het ons weten.


Gevolgen voor mezelf en mijn gezin

Vraag:
Ik word opgenomen in het ziekenhuis. Geldt mijn hospitalisatieverzekering?
Antwoord: Je eigen hospitalisatieverzekering of de collectieve hospitalisatieverzekering van je werkgever vergoedt de medische kosten conform de polisvoorwaarden.

Vraag: Hoe geef ik een hospitalisatie van mezelf of een familielid aan bij KBC?
Antwoord: In KBC Mobile en KBC Touch. Of per telefoon op 0800 90 068: elke werkdag van 8 tot 12uur en van 13 tot 17u. Lees meer over de aangifte van een hospitalisatie. 

Vraag: Ik word in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis. Geldt mijn bijstandsverzekering?
Antwoord: Als je in het buitenland ziek wordt of gewond raakt, dan betaalt KBC de kosten voor je geneeskundige verzorging, de verblijfkosten in het ziekenhuis en de vervoerskosten die nodig zijn om je te laten verzorgen. Deze kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag in de polis (na uitputting van de prestaties van het ziekenfonds). KBC zorgt voor de repatriëring naar België als de medische toestand dit vereist. Wanneer, hoe, en naar waar je wordt overgebracht wordt uitsluitend beoordeeld in functie van je medische toestand en in overleg met de behandelende arts. Voor alle epidemieën, waaronder het coronavirus, zal KBC steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bijvoorbeeld toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire voorschriften die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd (bijvoorbeeld quarantaine).​
Lees meer over de bijstandverzekering.


Vraag: Ik kan een geplande reis niet laten doorgaan door het coronavirus. Komt mijn annulatieverzekering tussen?
Antwoord: Nee, het uitbreken van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Epidemieën zijn niet gedekt in onze annuleringsverzekeringen. Een annulatieverzekering waarborgt de terugbetaling van de reis wanneer deze moet afgezegd worden wegens overlijden, opname door ziekte of ongeval in ziekenhuis, woningbrand, …. Het gaat dus om risico’s die te maken hebben met uzelf als persoon, niet om situaties die te maken hebben met algemene omstandigheden in eigen land of op de eindbestemming. Epidemieën, pandemieën, lockdown van een land of regio, afgelasten van beurzen, inreisverbod door een plaatselijke overheid, oorlog, … zijn geen gedekte gebeurtenissen.
Ons advies is om contact op te nemen met uw touroperator, uw luchtvaartmaatschappij, of uw hotel in verband met een mogelijke annulatie.
Lees meer over de annulatieverzekering.


Vraag: Wij hebben in april een evenement gepland. Kunnen wij voor dit evenement nog een annulatieverzekering afsluiten?
Antwoord: Neen, een annulatieverzekering afsluiten voor het geval het evenement niet meer kan doorgaan door het coronavirus, is niet meer mogelijk.

Vraag: Ik moet met mijn auto naar de technische keuring, maar die is gesloten door de overheidsmaatregelen rond COVID-19. Wat zijn de gevolgen voor mijn autoverzekering?
Antwoord: Je voertuig blijft gewoon verzekerd als je een ongeval hebt en door de overheidsmaatregelen rond de coronacrisis niet op tijd bij de technische keuring bent geraakt.


Ik heb nog meer vragen over de gevolgen van het virus op mijn betalingen, kredieten en beleggingen


Gevolgen voor mijn bedrijfswerking

Als ondernemer heb je ongetwijfeld heel wat vragen over de gevolgen van het coronavirus op je hele bedrijfswerking. Onderstaand vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Heb je een speficieke vraag? Stel ze ons.

Vraag:
Mijn medewerkers werken thuis tijdens de coronacrisis. Zijn ze dan verzekerd met hun arbeidsongevallenverzekering?
Antwoord: 
Ja, met je arbeidsongevallenverzekering zijn je medewerkers ook verzekerd bij arbeidsongevallen tijdens het thuiswerken.

Vraag: Ik zit in quarantaine door de coronacrisis. Ben ik verzekerd met mijn waarborg Gewaarborgd Inkomen?
Antwoord: Je krijgt alleen een uitkering als je besmet bent met corona en de nodige attesten kunt voorleggen. Bij economisch verlies of een preventieve quarantaine krijg je geen uitkering.

Vraag: Dekt mijn verzekering Gewaarborgd Inkomen een coronabesmetting?
AntwoordJa, je krijgt een uitkering als je besmet wordt met corona en de eigenrisicotermijn is afgelopen.
Belangrijk: bezorg ons wel zeker de nodige attesten als bewijs. Je krijgt dus geen uitkering bij een preventieve quarantaine.

Vraag: Ik lever aan huis tijdens de coronacrisis, omdat mijn zaak verplicht is gesloten door de overheid. Ben ik dan verzekerd met mijn bedrijfspolis BA en arbeidsongevallen?
Antwoord: Ja, om ondernemingen te steunen tijdens de periode van verplichte sluiting, zijn thuisleveringen zonder bijpremie verzekerd in de bedrijfspolissen BA en arbeidsongevallen.
Belangrijk: deze maatregel is uitzonderlijk en geldt alleen in de periode van verplichte sluiting door de overheid door het coronavirus.

Vraag: Ik lever maaltijden aan huis tijdens de coronacrisis, omdat mijn restaurant verplicht is gesloten door de overheid. Ben ik dan verzekerd met mijn bedrijfspolis BA en arbeidsongevallen?
Antwoord: Ja, om horecazaken te steunen tijdens de periode van verplichte sluiting, zijn thuisleveringen van maaltijden zonder bijpremie verzekerd in de bedrijfspolissen BA en arbeidsongevallen.
Belangrijk: deze maatregel is uitzonderlijk en geldt alleen in de periode van verplichte sluiting door de overheid door het coronavirus.

Vraag: Ben ik als hulpverlener verzekerd wanneer ik ingezet word buiten mijn normale discipline?
Antwoord: Heb je een verzekering BA Ziekenhuizen of een BA Individuele en Collectieve artsen?
Dan ben je als hulpverlener* door de uitzonderlijke omstandigheden verzekerd wanneer je buiten je discipline wordt ingezet om patiënten met COVID-19 te behandelen. Dat geldt ook voor consultaties op afstand, via Skype of telefoon bijvoorbeeld.
Belangrijk: heb je een verzekering op jouw naam? Dan moet je een beroep doen op je eigen verzekering. Heb je geen eigen verzekering? Dan kun je een beroep doen op de verzekering van de instelling waarvoor je je activiteiten uitoefent.
*Onder ‘hulpverlener’ verstaan we artsen, studenten geneeskunde en verpleegkundigen.

Vraag: Door het coronavirus wordt mijn bedrijfswerking aangetast. Ik verlies omzet; ik moet medewerkers naar huis sturen, ik moet mijn zaak tijdelijk sluiten, … Is dit type van bedrijfsschade verzekerd?
Antwoord: Bedrijfsschade, omzetverlies, geannuleerde contracten, … ten gevolge van epidemieën én / of overheidsrichtlijnen zijn (quasi) onverzekerbaar.
Wanneer u in de brandpolis van uw bedrijf een uitbreiding bedrijfsschade zou hebben, dan gaat het om bedrijfsschade na brand, na storm. Wanneer u als individu een verzekering arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen) zou hebben, dan gaat het om arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies ten gevolge van een ongeval of ziekte die u als persoon lichamelijk getroffen heeft.

Ik heb als ondernemer ook vragen over de gevolgen op mijn betalingen en kredieten
Terug naar boven