Schrevens

Wat is verzekerd?

 
woningpolisEen brandverzekering dekt veel meer dan alleen brandschade. Denk maar aan waterschade, glasbreuk, schade ten gevolge van een storm of aardbeving, of andere natuurrampen. Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht, maar ze kan wel contractueel opgelegd worden door de eigenaar/verhuurder wanneer je een woning huurt, of ze kan deel uitmaken van de voorwaarden om bij een financiële instelling een woonkrediet te kunnen afsluiten. 

In een brandverzekering zijn veel uitbreidingen mogelijk. We lichten enkele aandachtspunten voor je uit.
  • Naast een verzekering van het gebouw, kan je ook je inboedel verzekeren. 
  • Wanneer je gebouw grote schade heeft geleden, zal je woning in de meeste gevallen vergoed worden aan nieuwwaarde. Dat wil zeggen dat je een vergoeding zal krijgen om je woning opnieuw op te bouwen op dezelfde manier als ze er stond net voor de schade. Maar misschien voldeed je woning niet aan de bouwnormen zoals de overheid ze nu oplegt. Je had nog geen dubbele beglazing, je dak was nog niet geïsoleerd. Aan deze wettelijke voorwaarden zal je wel moeten voldoen na de heropbouw. Vraag na wie de meerkost voor deze nieuwe bouwnormen zal moeten dragen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 
  • Heb je nog een stookolietank in gebruik? Overweeg dan of je bodemsanering mee wil verzekeren. De kosten om de grond te saneren bij vervuiling van de bodem kunnen zeer hoog oplopen! 
  • Als je in je woning een beroepsactiviteit uitvoert, laat je dit best even weten. Dit kan van belang zijn voor je brandverzekering. Je hebt hiervoor misschien specifiek materiaal, of koopwaar in je woning staan. 
  • Werk je graag in je tuin en heb je er veel in geïnvesteerd? Vraag na op welke manier je tuin verzekerd is in je brandverzekering. Er bestaan immers uitbreidingen die je kan opnemen als je een bredere bescherming voor je tuin wil.
  • Hetzelfde geldt voor je zwembad. Vraag na hoe je zwembad verzekerd is in je brandverzekering, en sluit een bijkomende bescherming af indien dit voor jou niet volstaat. 
  • Heb je een garage op een andere locatie? Soms is dit automatisch mee verzekerd in je brandverzekering. Kijk het na in de algemene voorwaarden of vraag het na bij je makelaar. 

Ik ben eigenaar
Ik ben huurder
Ik ben eigenaar-verhuurder


Vraag hier uw offerte aan

Kinderen op kot?

Het studentenverblijf van je kinderen is vaak meeverzekerd in je brandverzekering zolang ze nog thuis gedomicilieerd en bij jou ten laste zijn. Je hoeft hier dus geen extra verzekering voor af te sluiten. Ook de inboedel die je student op kot heeft staan valt mee onder je eigen verzekering, voor zover je dit ook verzekerd had voor je eigen woning natuurlijk. Bij twijfel vraag je dit altijd best eerst na bij je verzekeraar.

Syndicuspolis

Wanneer je eigenaar bent van een woning of appartement waarvoor een vereniging van mede-eigenaars (VME) is opgericht, is er al een syndicuspolis die het gebouw verzekert. Je hoeft hiervoor zelf dus geen verzekering meer af te sluiten. Als je je eigen inboedel wil verzekeren, zal je dit wel nog op eigen naam en apart moeten bijverzekeren. 

We raden je aan een kopie van deze verzekering op te vragen bij de syndicus en na te kijken of je woning voldoende verzekerd is. Je hebt misschien zelf nog werken laten uitvoeren na de oplevering of gekozen voor andere materialen voor de afwerking dan standaard voorzien waren? De meerwaarde die je woning hierdoor heeft gekregen, is niet altijd meeverzekerd. Als je dat wenst, kan je zelf deze meerwaarde en eventuele tekortkomingen in de syndicuspolis verzekeren. Contacteer ons voor meer informatie.
Terug naar boven